MY-LEX ontsluit momenteel de archieven van een aantal Nederlandse archiefcentra. Daarbij is een bijzonder partnerschap onstaan met het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC). In 2018 zijn wij gezamenlijk gestart met het ontsluiten van al het archiefmateriaal vanuit het e-depot van BHIC.

Eerst is alle content (zo’n 950.000 bestanden) middels een publieksportaal ontsloten en vervolgens uitgebreid met bouwtekeningen en videotulen van meer dan 10 aangesloten gemeenten en provincies. Burgers krijgen zo zeer eenvoudig toegang tot bijv. openbare bouwvergunningen, inclusief de mogelijkheid om na akkoord tekeningen in te zien met een openbaarheidsbeperking. Met de afronding van fase 2 biedt het BHIC ook ambtenaren van deelnemende gemeenten en provincies de mogelijkheid om hun eigen collecties eenvoudig in te zien, rekening houdend met toegangsrechten. Tijdens de Archiefdagen vertellen wij, samen met het BHIC, graag meer over dit unieke project en hoe dit als voorbeeld kan dienen voor andere archiefcentra.

Deze resultaten zijn bereikt door het inzetten van MY-LEX Legacy®. Dit product vormt een brug tussen (oude) data collecties, applicaties en archiveringsystemen. Zo wordt het mogelijk om eenvoudig afscheid te nemen van oude systemen en een duur/complex migratietraject te voorkomen. Wij helpen deze informatie toegankelijk en muteerbaar te houden, met speciale aandacht voor exporteermogelijkheden naar e-depots.