Het digitaliseren van cultureel erfgoed is belangrijk voor het behouden van de identiteit van een land of cultuur. Dit culturele kapitaal wordt op diverse manieren ingezet om een maatschappelijke, economische of wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Het is daarom vanzelfsprekend dat cultureel erfgoed behouden dient te worden. Door de digitalisering van erfgoed maakt Karmac Informatie & Innovatie dit mogelijk. Karmac draagt er zorg voor dat archiefstukken gedigitaliseerd worden conform de hoogst mogelijke standaarden, waarbij de authenticiteit en volledigheid van het fysieke stuk geborgd wordt. Dit helpt onder andere om een objectieve keuze te maken, maar tevens ook om informatie beschikbaar te stellen aan een grote publiek.

Met het digitaliseren van cultureel erfgoed ervaart u de volgende voordelen:
• Digitaal cultureel erfgoed is publiekelijk en digitaal toegankelijk
• Een digitaal archief is kosten- en tijdbesparend
• Door metadatering en segmentatie zijn uw documenten digitaal doorzoekbaar
• Bescherm uw erfstukken tegen mogelijke schade door raadpleging

Kom Karmac bezoeken op de KVAN dagen, schrijf uw verhaal in onze krant en wij tonen live en of digitaal het proces van de digitalisering van deze krant. Inden u niet kunt wachten tot de KVAN dagen en u meer wilt weten over het digitaliseren van uw waardevolle stukken, bezoek: www.karmac-digitaliseert.nl