NOTeER ALVASt:

Archiefdag 2023

12 juni 2023 in hilversum

OASIS kennispartner Archiefdagen 2022

OASIS Group is uw totaalpartner voor al uw wensen op het gebied van records management en biedt oplossingen die de volledige levenscyclus van een dossier dekken. Van bestandsopslag tot online toegang en van gegevensbescherming tot veilige vernietiging. Wij begrijpen...

Thema Archiefdagen 2022: De waarde(n) van de archivaris

In de praktijk krijgt de archivaris te maken met de legitieme, maar soms tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in de stukken worden genoemd en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers. Hoe ga je daarmee om?
Dat was de kernvraag voor de Archiefdagen 2022.  De Archiefdagen laten zien hoe de waarde van de archivaris voor de samenleving samenhangt met de waarden van het vak.

6 keynote sprekers | 16 workshops

Met onder andere:

Afelonne Doek

Lezing: De waarde(n) van de rijksarchivaris: dilemma’s & keuzes.

Afelonne Doek is sinds oktober 2021 de algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Aan de hand van haar ervaringen de afgelopen 8 maanden geeft ze een inkijkje in dilemma’s die op haar pad kwamen en welke keuzes er voor liggen. Kortom: welke waarde(n) heeft de algemene rijksarchivaris?

Ana Margarida Dias da Silva

Lezing: The Universal Declaration of Human Rights at the base of the Portuguese Code of Ethics for Information Professionals: a practical reflection.

Arre Zuurmond

Lezing: ‘De uitdaging zit aan de voorkant’

Arre Zuurmond is sinds 1 januari 2022 de Regeringscommissaris Informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Aan de hand van voorbeelden zal hij uiteenzetten wat hij de afgelopen periode heeft aangetroffen bij het uitoefenen van zijn nieuwe functie. 

Ronald van der Steen en Frans Smit

Lezing: De archivaris als (internationaal) vertrouwenspersoon.

 Drs. Frans Smit en Drs. Ronald van der Steen MA RE RO EMIA nemen jullie mee in de internationale wereld van archivarissen, accountants en auditors. Wat is de huidige beroepsethiek en werkwijze van deze functionarissen en wat kunnen ze van elkaar leren?

Archiefdag 2023

12 juni 2023

Locatie

Beeld & Geluid
Hilversum

Programma

Informatie volgt later

r

Aanmelden kan binnenkort

Forumdiscussie beroepscode archivarissen

Een internationaal forum boog zich over de beroepscode voor archivarissen. Naast de Nederlandse vertegenwoordigers Jantje Steenhuis (archivaris Rotterdam), Afelonne Doek (Rijksarchivaris) en Bert de Vries (voorzitter KVAN) namen bestuursleden deel van de Section of Professional Organizations (SPA) van de International Council on Archives (ICA)): Bonface Odhiambo (Kenia), Ana Pazos (Spanje), Dominique Naud (Frankrijk), Lavi Shay (Israel), Stelle Infante Ross (Uruguay) en Becky Haglund Tousey (VS). Dagvoorzitters Migiza Victoriashoop en Eric Ketelaar gingen met het publiek en de forumleden de discussie aan.

ICA

De internationale Archiefraad (International Council on Archives – Coseil International des Archives ICA/CIA) is een NGO die de belangen vertegenwoordigt van archiefinstellingen en archivarissen van over de hele wereld. Hij promoot de bewaring, ontwikkeling en het gebruik van het archivarisch erfgoed. Het ICA netwerk telt wereldwijd 1400 instellingen in 190 landen. Daarnaast zijn nog 200 individuele archivarissen en records managers lid van deze organisatie. SPA nam in de jaren negentig het initiatief tot een internationale beroepscode. Momenteel onderzoekt SPA of de code uit 1995 aanvulling of wijziging behoeft.

Word lid van KVAN

KVAN verenigt professionals en instellingen in de archiefsector. 
Samen behartigen wij de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleren en ondersteunen we samenwerking in de sector en bevorderen we de deskundigheid van archiefprofessionals.
Ben je nog geen lid van KVAN maar heb je wél interesse in een lidmaatschap? Ga dan naar de website en bekijk de voordelen van het lidmaatschap. Je kunt al lid worden vanaf 67,50 euro per jaar.

Hoofdkennispartner

Premium kennispartners

Wilt u ook kennispartner worden? Neem contact op met Femke Kuipers via 035-5427435 of [email protected]

Met dank aan

Gastarchief Regionaal Archief Alkmaar en Paul Post.

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector.

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres