Thema Archiefdag 2024

Let’s go nuts!
Het archief van de toekomst is: Het archief als nutsvoorziening. KVAN neemt het voortouw in de transitie van centrale naar verdeelstation. Hoe gaan we onze maatschappelijke rol met elkaar vormgeven? Wat kunnen we nú al doen? Samen leven we ons uit op onze toekomstige positie. Het archief waarin de behoefte van de (nieuwe) gebruiker centraal staat. Een toelichting op het thema van het KVAN-jaarcongres Archiefdag 2024: Let’s go nuts!
De gebruiker centraal
De gebruiker heeft recht op toegankelijke informatie. De gebruiker wil integraal kunnen zoeken, vinden, wil verbindingen zien, en wil zoveel mogelijk de informatie in samenhang kunnen bevragen en gebruiken. Of het nu gecreëerd is door een overheidsorganisatie of een particuliere archiefvormer.

Alle informatie
We zetten het archief in als centrale plek voor het faciliteren van alle vormen van gebruik en hergebruik van historische én actuele informatie. Hierbij maakt het niet uit waarom die informatie is gevormd.

Verdeelstation met verbindingen
Belangrijk is de toegankelijkheid van informatie. Die bewaren we in een omgeving die is uitgerust met de benodigde technologie om de informatie op alle mogelijke manieren te kunnen bevragen, raadplegen, interpreteren, koppelen en downloaden.

Nieuwe groepen gebruikers
In onze dienstverlening hebben we te maken met nieuwe groepen gebruikers die niet op zoek zijn naar “archieven”, maar naar “informatie”, ongeacht door wie, waar, waarom en wanneer die informatie is gecreëerd. En die niet alleen zoeken naar informatie die 20 jaar oud is, maar ook naar actuele informatie.

 

Programmacommissie

Het jaarlijkse congres Archiefdag wordt georganiseerd door enthousiaste KVAN leden. De programma commissie bestaat uit:

  • Merel Geerlings (Stadsarchief Amsterdam en winnaar F.J. Duparcprijs 2022)
  • Saskia Noot (Haags Gemeentearchief en redactielid Archievenblad)
  • Jasper Snoeren (Beeld & Geluid)
  • Jos Flikweert (Bestuur KVAN en Beeld & Geluid)
  • Eline Beumer (Stadsarchief Rotterdam)
  • Marc Holtman (Bestuur KVAN, jaarthema en Stadsarchief Amsterdam)
“Na afgelopen editie zijn wij weer met veel plezier en energie samen aan de slag gegaan met het programma. Wij vinden het leuk dat we zo met het jaarthema mochten vertalen naar een congres en we zijn dankbaar met de betrokkenheid van de sprekers. Wordt het weer een uitverkochte editie? We bieden in ieder geval alle ingrediënten. Let’s go nuts!”

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector.

 

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres