Keynote Sprekers Archiefdag 2024

Let’s go nuts!
Het archief van de toekomst is: Het archief als nutsvoorziening. KVAN neemt het voortouw in de transitie van centrale naar verdeelstation. We zijn enthousiast om met elkaar onze maatschappelijke rol vorm te geven. Wat kunnen we nú al doen. Samen leven we ons uit op onze toekomstige positie. Het archief waarin de behoefte van de (nieuwe) gebruiker centraal staat. Doe mee tijdens Archiefdag 2024: Let’s go nuts!

Bekijk hier de fotogalerij 2024

Arjan Widlak, Stichting Kafkabrigade

Directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade

Opening

Keynote: De bureaucratische cloud als nutsvoorziening

In zijn keynote neemt Arjan Widlak ons mee in de reizen die gegevens maken door publieke organisaties. Hij doet dit aan de hand van concrete voorbeelden van burgers die een probleem op te lossen hebben in het hier en nu. Waarom moet Simone bewijzen dat een huis níet van haar is? Waarom moet Fred steeds opnieuw bewijzen dat hij níet dood is. Vanuit zulke problemen duiken we in het web van gegevensstromen om te ontdekken hoe de hedendaagse overheid werkt.

Zo krijgen we zicht op de drie grote trends van de afgelopen halve eeuw: automatische besluitvorming, gegevensuitwisseling en data-analyse. Elke keer zien we hoe onze woorden tekort schieten om te beschrijven hoe de overheid vandaag écht werkt. Het blijken slechts metaforen. We zien hoe individuele organisaties tekort schieten als institutionele vorm om de gevolgen van gegevens te kunnen beheersen.

Zo krijgen we langzaam zicht op de achterkant van de overheid, bureaucratische cloud. De bureaucratische cloud blijkt een infrastructuur, een nutsvoorziening, die nog lang niet altijd werkt – van nut is – voor mensen. De bureaucratische cloud als nutsvoorziening – als fundament voor een volwassen digitale overheid – vraagt om een nieuwe kijk en een aantal nieuwe ideeën, normen en verantwoordelijkheden

Over de spreker en Stichting Kafkabrigade
Arjan Widlak is directeur en onderzoeker bij Stichting Kafkabrigade, een onafhankelijke non-profit onderzoeksorganisatie. Haar doel is te begrijpen wat bureaucratische disfunctie is, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe de voorwaarden voor verbetering geschapen kunnen worden. De focus van zowel Arjans wetenschappelijke publicaties als zijn actie-onderzoek ligt bij de digitale transformatie van de overheid, standaardisatie en administratieve rechtvaardigheid. Recent publiceerde hij twee boeken, de Digitale Kooi en Volwassen Digitale Overheid. Hij geeft daarnaast les in diverse masters en masterclasses.

Stichting Kafkabrigade neemt het perspectief van de burger zowel als leidend principe als belangrijk instrument om een totaaloverzicht te krijgen van de impact van overheidsbeleid over beleidsterreinen. De focus ligt sinds zeven jaar op hoe de digitalisering van de overheid de relatie met de burger verandert. Stichting Kafkabrigade begon dit onderzoek met actie-onderzoek in samenwerking met overheidsorganisaties en stelt zich ten doel een meer volledig overzicht te ontwikkelen van hoe de digitale infrastructuur van Nederland eruit ziet en wat de impact is op administratieve rechtvaardigheid.

Meer informatie
> Arjan Widlak
> Stichting Kafkabrigade

Juriaan Hoogervorst en Robin Kemme, Fabrique

Juriaan Hoogervorst is UX strateeg en Robin Kemme merkstrateeg bij Fabrique 

Sluiting

Keynote: De archivaris is de toekomst

Hoe kunnen we ons als bewaarders van het verleden het best voorbereiden op de toekomst? Wat betekent het dat alles digitaal en verbonden wordt? Hoe maken we maximaal gebruik van onze persoonlijk kennis en ervaring in een wereld die langzaam overgenomen wordt door AI? Wat zijn we eigenlijk en hoe maken we dat zichtbaar?

Over Fabrique
Fabrique ontwerpt experiences. Met een team van artists & enigineers, storytellers en strategen bedenken en maken ze merken, concepten en producten. Dat is vaak digitaal, maar altijd verbonden aan echte behoeften van echte mensen.

Juriaan Hoogervorst en Robin Kemme: ‘Wij werken graag mee omdat: We organisaties willen helpen om zichzelf te blijven of te vernieuwen in een snel veranderende wereld.’

Meer informatie
> Juriaan Hoogervorst
> Robin Kemme
> Fabrique

Download de presentatie van Fabrique

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector.

 

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres