De Archiefdagen zijn op stoom gekomen en de inspiratie- en ontmoetingssessies volgen elkaar nu snel op. We kijken alvast vooruit naar de volgende sessie op 15 maart van 15.00 tot 17.00 uur. Julia Noordegraaf presenteert dan de ambitie en stand van zaken van de Amsterdam Time Machine, een infrastructuur voor het ruimtelijk verkennen van historisch Amsterdam.

Deze tijdmachine ontsluit de Big Data van het verleden en biedt een schat aan informatie om het gebruik en de beleving van de openbare ruimte te reconstrueren. Daarin schuilt niet alleen een historische sensatie, maar ook inspiratie voor hedendaagse stedelijke vraagstukken. Samen met de deelnemers – die in stijgende lijn onze sessies weten te vinden – discussiëren we over de nieuwe vragen die deze interactieve omgang met erfgoed oproept. Wil je erbij zijn? Meld je dan direct aan.

 

De Time Machine als model voor gedeeld erfgoed

Het is de droom van iedereen met belangstelling voor het verleden: kunnen reizen door de tijd. En dan het liefst zo levensecht mogelijk, zoals we inmiddels de hele wereld virtueel kunnen verkennen met Google Earth in 3D, maar dan verrijkt met de dimensie tijd. Zodat je kunt rondlopen in je eigen straat zoals die er 100 jaar geleden uitzag, huizen kunt binnenstappen om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in die tijd en te zien waar de schilderijen uit het Rijksmuseum oorspronkelijk hingen. Naar de film gaan in een vroeg twintigste-eeuwse bioscoop, uitgaan in een achttiende-eeuws café of een toneelstuk bijwonen in de zeventiende-eeuwse stadsschouwburg. Het mogelijk maken van dit ruimte-tijdreizen is de ambitie van het consortium dat momenteel bouwt aan de Amsterdam Time Machine: een infrastructuur voor het ruimtelijk verkennen van historisch Amsterdam.

 

Schat aan informatie

De Amsterdam Time Machine, met zijn locatie gebonden toegang tot de ‘big data’ van het verleden, ontsluit het lange termijngeheugen van de stad. Daarmee is het ook een belangrijke bron voor effectief stedelijk beleid en stadsontwikkeling, waarbij beslissingen voor de toekomst worden geïnformeerd door lessen en ervaringen uit het verleden. Tevens biedt de tijdmachine een schat aan informatie om het gebruik en de beleving van de openbare ruimte te reconstrueren, ter lering en inspiratie voor hedendaagse stedelijke vraagstukken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van slimme technologie voor extractie en verwerking van informatie (onder meer kunstmatige intelligentie voor het lezen van handschriften en herkennen van plaatsen, personen en gebeurtenissen), maar ook van de kennis en interesse van de burgers zelf, via toepassingen voor crowdsourcing en Citizen Science. De tijdmachine biedt zo een unieke kans om de band van burgers met hun woonplaats en met elkaar te versterken: het erfgoed van de buurt komt naar de buurt, en de bewoners worden uitgenodigd deze collecties te verrijken met hun eigen documenten, objecten, kennis en verhalen.

Over Julia Noordegraaf

Julia Noordegraaf is hoogleraar Digitaal Erfgoed aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daar leidt ze het onderzoeksprogramma en lab Creative Amsterdam (CREATE) dat de geschiedenis van stedelijke creativiteit bestudeert met behulp van digitale data en methoden. Het onderzoek van Noordegraaf richt zich op het hergebruik van audiovisueel en digitaal cultureel erfgoed in digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek. 

Foto: Bob Bronshoff

Ze is bestuurslid bij CLARIAH, de nationale infrastructuur voor digitaal geesteswetenschappelijk onderzoek. Noordegraaf coördineert momenteel de realisatie van de Amsterdam Time Machine en is Vice President van de Europese Time Machine Organization, die beoogt het digitaal erfgoed van Europa te ontsluiten met kunstmatige intelligentie voor het bouwen van een simulator voor 5.000 jaar Europese geschiedenis.