Maandag 22 februari jl. vond de inspiratiesessie over inclusiviteit en diversiteit plaats. Tijdens deze interactieve sessie waren Jeftha Pattikawa, Stephanie Welvaart en Charles Jeurgens te gast.

Thema’s: inclusiviteit en diversiteit

De thema’s inclusiviteit en diversiteit krijgen in de huidige maatschappij steeds meer aandacht. Ook in de archiefwereld wordt steeds vaker gesproken over wat het betekent om de organisatie inclusiever te maken en welke kansen dit biedt voor de instellingen in hun relatie met de samenleving. Er zijn verschillende manieren waarop naar inclusiviteit kan worden gekeken: samenstelling van personeelsbestand in een organisatie, de samenstelling van het publiek, de wijze van acquireren van nieuwe collecties, welke typen materialen erkend en toegelaten worden tot collecties, de manier waarop collecties toegankelijk gemaakt worden, welke verhalen er met die collecties worden verteld, door wie die verhalen worden verteld etc.

Tijdens een interactieve sessie bespreken Jeftha Pattikawa, Stephanie Welvaart en Charles Jeurgens een aantal van deze perspectieven en onderzoeken samen met de deelnemers kansen en mogelijkheden. Ze putten hiervoor o.a. uit de ervaringen die ze hebben opgedaan in projecten waarbij zij betrokken waren. Het doel van deze interactieve sessie is te onderzoeken welke positie je kunt innemen in het denken over en handelen met betrekking tot inclusiviteit en te bespreken welke handelingsperspectieven op verschillende deelterreinen al beschikbaar zijn of ontwikkeld kunnen worden.

Terugblik

Ruim 120 deelnemers hebben zich vooraf aangemeld voor de sessie. Heb je het gemist, of zou je het opnieuw willen kijken? Hieronder kun je de sessie terugkijken.

Nieuwe opzet Archiefdagen 2021

Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN heeft besloten om aan die onzekerheid een einde te maken en te kiezen voor een compleet nieuwe opzet.

Let’s go digital!

In plaats van een tweedaags congres zullen er in 2021 maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier kunnen we als KVAN het hele jaar door aandacht vragen voor actuele ontwikkelingen in de archiefprofessie. Daarnaast is er volop ruimte voor digitale kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie.

Ben je benieuwd naar de inspiratiesessies die volgen? Meer hierover lees je hier. Vergeet je niet aan te melden!