28 januari jl. vond de eerste ontmoetingssessie van de Archiefdagen 2021 plaats. Bekijk hier de sessie terug.

Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN/BRAIN heeft besloten om aan die onzekerheid een einde te maken en te kiezen voor een compleet nieuwe opzet. 

Let’s go digital!

In plaats van een tweedaags congres zullen er in 2021 maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier kunnen we als KVAN/BRAIN het hele jaar door aandacht vragen voor actuele ontwikkelingen in de archiefprofessie. Daarnaast is er volop ruimte voor digitale kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie. De eerste ontmoetingssessie van deze reeks heeft 28 januari jl. plaatsgevonden.

Ontmoetingssessie met thema Kwaliteitsregister door Brigit Hoomans

Brigit Hoomans vertelde tijdens haar ontmoetingssessie over het initiatief van KVAN om een kwaliteitsregister voor archiefprofessionals te ontwikkelen. Met dat register wil KVAN de kwaliteitseisen die de sector stelt inzichtelijk maken, ingegeven door het loslaten van de diploma-eis voor archivarissen. 
Van archiefprofessionals wordt verwacht dat zij een scala aan rollen kunnen invullen – meer dan verenigd kan worden in één persoon. Voor het register zullen daarom kennisprofielen worden ontwikkeld, die laten zien welke kennis en competenties worden verwacht bij die verschillende rollen.

Terugblik

Mocht je 28 januari jl. niet aanwezig zijn geweest, of mocht je de sessie nogmaals terug willen kijken, hieronder vind je de volledige opname van de ontmoetingssessie. Download hier de presentatie.

Nieuwe opzet Archiefdagen 2021

Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN heeft besloten om aan die onzekerheid een einde te maken en te kiezen voor een compleet nieuwe opzet.

Let’s go digital!

In plaats van een tweedaags congres zullen er in 2021 maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier kunnen we als KVAN het hele jaar door aandacht vragen voor actuele ontwikkelingen in de archiefprofessie. Daarnaast is er volop ruimte voor digitale kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie.

Ben je benieuwd naar de inspiratiesessies die volgen? Meer hierover lees je hier. Vergeet je niet aan te melden!