Donderdag 11 februari jl. vond de ontmoetingssessie over de Informatiewet plaats. Fieke Krikhaar was dit keer onze gast.

Thema: informatiewet

Informatiebeheer is met de digitalisering in een totaal andere dynamiek terecht gekomen. De  overheid houdt die ontwikkelingen niet bij, niet op het punt van het eigen informatiebeheer en ook niet met wet- en regelgeving. Ook de nieuwe Archiefwet is niet toegerust voor de nieuwe werkelijkheid. En de burger is misschien wel de grootste verliezer in al deze technologische en organisatorische ontwikkelingen.

Deze situatie vraagt om een fundamentele aanpak. Er moet een integraal informatiebeleid worden geformuleerd en er is een informatiewet nodig om de basis onder de uitvoering te leggen. Een kaderwet die antwoord geeft op de spanning tussen openbaarheid en privacy, en de relatie tussen burger en overheid vaststelt. 
In het voorjaar van 2021 gaan we:
a.    Met de leden onze claim nader onderbouwen en de aanpak concretiseren,
b.    Een serie gesprekken voeren met coalitiepartners om samen op te trekken en de krachten te bundelen,
c.    Een lobby voeren richting ambtenarij en politiek rond de vorming van een nieuwe regering en de kamerbehandeling van de Archiefwet.

We moeten het samen doen

Tijdens de ontmoetingssessie bleek er veel enthousiasme te zijn voor dit proces. Maar, zo gaven deelnemers ook aan, houding en integer gedrag van ambtenaren en politici is zeker zo belangrijk. Ook het voornemen van het bestuur om samen op te trekken met coalitiepartners werd toegejuicht. De informatieketen is ondeelbaar geworden, we moeten het samen doen. 

Oproep: Doe mee!

Aan het eind van de sessie werden leden en andere belangstellenden van harte uitgenodigd mee te denken en werken aan dit proces: hoe onderbouwen we onze claim goed, welke aspecten moeten we niet vergeten. KVAN zal een of meer werkgroepen formeren om de knelpunten beter in kaart te brengen en de aanpak verder uit te werken. Het bestuur gaat coalitiepartners zoeken om waar mogelijk de krachten te bundelen. Waar we eind 2021 staan weten we nu nog niet. Maar wat we wel weten is dat langdurig proces worden. Maar niets doen is geen optie!

Terugblik

Ruim 140 deelnemers hebben zich vooraf aangemeld voor de sessie. Heb je het gemist, of zou je het opnieuw willen kijken? Hieronder kun je de sessie terugkijken.

Nieuwe opzet Archiefdagen 2021

Door de uitbraak van het coronavirus konden de Archiefdagen 2020 niet doorgaan. Aanvankelijk was het doel een herkansing in juni 2021, maar het is zeer de vraag of het dan wel mogelijk is om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Het bestuur van KVAN heeft besloten om aan die onzekerheid een einde te maken en te kiezen voor een compleet nieuwe opzet.

Let’s go digital!

In plaats van een tweedaags congres zullen er in 2021 maandelijks digitale inspiratie- en ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Op die manier kunnen we als KVAN het hele jaar door aandacht vragen voor actuele ontwikkelingen in de archiefprofessie. Daarnaast is er volop ruimte voor digitale kennisuitwisseling, ontmoeting en inspiratie.

Ben je benieuwd naar de inspiratiesessies die volgen? Meer hierover lees je hier. Vergeet je niet aan te melden!