Archiefdagen 2022

Voor 2022 heeft het bestuur van KVAN besloten om een fysiek congres te organiseren. De corona ervaringen van de afgelopen twee jaar leren ons dat er in de zomermaanden altijd meer mogelijk is. Dat, gekoppeld aan het feit dat steeds meer mensen gevaccineerd zijn zou het mogelijk moeten maken om op 13 en 14 juni 2022 fysieke archiefdagen te organiseren. We stellen u ruim in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Het thema van de archiefdagen zal zijn: De waarde(n) van de archivaris.

De programmacommissie bestaat uit: Eric Ketelaar, Yvonne Bos-Rops, Migiza Victoriashoop (allen lid van de Ethische commissie) en Jantje Steenhuis.

Thema Archiefdagen 2022: 

De waarde(n) van de archivaris

Professioneel handelen in lastige situaties

In de praktijk krijgt de archivaris te maken met de legitieme, maar soms tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in de stukken worden genoemd en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers. Hoe ga je daarmee om – dat is de (aan de eerste paragraaf van de Beroepscode voor archivarissen ontleende) kernvraag voor de Archiefdagen 2022. 

En hoe bewaak je de objectiviteit en de onpartijdigheid van de archivaris, als er druk wordt uitgeoefend – door wie of waar of wanneer dan ook – om gegevens te manipuleren met de bedoeling feiten te verbergen of te verdraaien? Dat kunnen lastige situaties zijn, waarin de archiefprofessional keuzes moet maken. De Archiefdagen 2022 zullen laten zien hoe de waarde van de archivaris voor de samenleving samenhangt met de waarden van het vak.

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector. KVAN behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres