Workshops Archiefdag 2023

Archiefdag 2023 biedt een gevarieerd middagprogramma waarin je volop de gelegenheid hebt om kennis uit te wisselen met vakgenoten. Maar vooral om je te laten inspireren! Met workshops en paneldiscussies die passen bij de onderwerpen Innovatief, Toegankelijk en Divers. Bovendien organiseert Karen Drost, manager museum, voor ons aangepaste rondleidingen door de nieuwe Museum Experience in onze gastlocatie Beeld & Geluid.

Kijk hieronder naar een toelichting op het middagprogramma in twee rondes.

Ronde 1: 13.30 – 14.30 uur

Innovatief | De staat van innovatie

Gerhard de Kok, Niek Verhoeff, Rick Companje, Heleen Wilbrink

De prachtige bronnen in je archief verdienen het om zo goed mogelijk ontsloten te worden. Daarbij kunnen recente innovaties helpen! Maar hoe begin je eigenlijk aan zo’n innovatietraject? Als je je erin verdiept, vliegen de technische termen je direct om de oren. HTR, neurale netwerken, CER, Python en Large Language Models zoals ChatGPT. Tijdens deze workshop laten we je op een laagdrempelige manier zien wat innovatieve technieken voor jouw archief kunnen betekenen en waar je rekening mee moet houden.

We laten je kennismaken met handschriftherkenning en geven je tips om dit op kleine of grotere schaal toe te passen in jouw organisatie. Daarnaast kijken we naar interessante vervolgstappen. Wat te denken van experimenteren met het automatisch hertalen van historisch Nederlands naar modern Nederlands? Of de computer samenvattingen laten maken van lange archiefstukken? Of het automatisch genereren van inhoudelijke metadata op basis van digitale scans? Kortom: er zijn volop mogelijkheden!

Merel Geerlings, programmacommissie Archiefdag: “De sprekers zijn allemaal actief bezig met het ontdekken en toepassen van de nieuwste technologieën, ook binnen het archiefwezen.”

> Gerhard de Kok, onderzoeker en docent, gebruikt techniek om geschiedenis te onderzoeken
> Niek Verhoeff, Project Coordinator, Stadsarchief Amsterdam
> Rick Companje, Specialist Digitale Dienstverlening, Het Utrechts Archief
> Heleen Wilbrink, o.a. AI adviseur, en programma manager, Het Utrechts Archief

Divers | Code Diversiteit & Inclusie

Noor Sloterdijk, Code D&I voor Archiefinstelling

Tijdens de Archiefdag 2023 zal Code Diversiteit & Inclusie zowel de gedragscode als de nieuwe bijlage bij de zelfscan voor archiefinstellingen toelichten tijdens een workshop. Wil je aan de slag met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen jouw archiefinstelling? Zet de eerste (of volgende) stap en kom naar deze workshop vol inspiratie om aan de slag te gaan.

Vandaag de dag groeit het besef dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid belangrijke onderdelen zijn binnen de organisatie. Als KVAN onderschrijven we het belang van dit onderwerp, maar hoe zorg je ervoor dat diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid wordt opgenomen in het DNA van je organisatie?

Binnen de culturele sector zijn er diverse initiatieven om daarbij te helpen. Eén van die initiatieven is de Code Diversiteit & Inclusie, die door verschillende brancheverenigingen, het ministerie van OCW, het VSB fonds en rijkscultuurfondsen is ontwikkeld.

> Noor Sloterdijk
> Code Diversiteit & Inclusie
> KVAN en Code Diversiteit & Inclusie

Toegankelijk | “Zet werken die niet in de handel zijn online”

Maarten Zeinstra, Coördinator Auteursrecht voor KVAN
De auteurswet maakt het mogelijk voor archieven om werken die niet langer in de handel zijn online te zetten. Zonder dat daarvoor toestemming nodig is. Hoe dat werkt en aan welke voorwaarden je wel moet voldoen wordt verteld door Maarten Zeinstra, Auteursrechtencoördinator bij KVAN.

> Maarten Zeinstra
> Lees meer over OoC in Archievenblad

 

Innovatief | Nepnieuws en desinformatie

Vincent Janssen, redacteur IP
Binnenkort meer informatie over deze workshop.

> Vincent Janssen
> Artikelen Informatieprofessional.nl over Nepnieuws 

Rondleiding 1

Karen Drost, museum manager
Rondleiding door nieuwe Media Experience, ingezoomd op Content-clearing/AVG

 

Rondleiding 2

Karen Drost, museum manager
Rondleiding door nieuwe Media Experience, ingezoomd op diversiteit en inclusie

 

Ronde 2: 15.00 – 16.00 uur

Innovatief | Linked Data: actie! Een interactieve workshop

Merel Geerlings, Stadsarchief Amsterdam
Tijdens deze interactieve workshop ga je aan de slag met Linked Data. Aan de hand van een concrete casus leer je wat denken in Linked Data netwerken oplevert voor het metadateren van archieven, en wat het de gebruiker straks oplevert. Je gaat naar huis met een lijstje aan mogelijke
acties die je (met je organisatie) direct kunt ondernemen om de eerste stappen te zetten in het werken met en het implementeren van Linked Data.

Merel Geerlings is archivaris, metadataspecialist, projectleider Linked Data en projectleider Records in Contexts bij het Stadsarchief Amsterdam. Ze is lid van de Expert Group on Archival Description van de International Council on Archives. Haar scriptie over de nieuwe beschrijvingsstandaard voor archieven Records in Contexts werd beloond met de F.J. Duparcprijs 2022.

> Merel Geerlings
> Stadsarchief Amsterdam
> Meer over Linked Data

Innovatief | Klimaatbewust archiveren

Werkgroep Green IT: Tamara van Zwol, Lotte Wijsman, Sophia van Hoek

Erfgoedorganisaties dragen met het beheer van hun digitale erfgoed bij aan de wereldwijde belasting op het milieu. Digitale informatie staat bijvoorbeeld op servers en voor het oproepen of bijwerken van de informatie gebruiken we hardware. Deze milieubelasting brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hoe groot is de milieu-impact van digitaal erfgoed? En hoe kun je dit verkleinen?

Deze workshop gaat in op het belang van een klimaatbeleid voor de IT infrastructuur van archief- en erfgoedinstellingen. Twee aspecten worden in het bijzonder uitgelicht: hoe krijg je dit belangrijke onderwerp op de agenda binnen je organisatie? En hoe vertaal je dit in de communicatie naar je IT leveranciers?

De sprekers zitten in de Green It werkgroep van het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deze werkgroep doet onderzoek naar de milieu-impact van digitale collecties.

> Tamara van Zwol, Beeld & Geluid
> Lotte Wijsman, Nationaal Archief
> Sophia van Hoek, Nationaal Archief
> Netwerk Digitaal Erfgoed

Toegankelijk | De studiezaal sluit zichzelf

Shanna Dijkstra en Nelleke van Zeeland, Stadsarchief Amsterdam

Al jaren zien we dat het aantal studiezaalbezoekers gestaag afneemt en het aantal gebruikers online toeneemt. Door de corona-crisis moesten gebruikers volledig digitaal onderzoek doen. Hierdoor is het aantal studiezaalbezoekers nog sneller dan verwacht afgenomen. De urgentie voor het goed inrichten van de digitale dienstverlening is hiermee steeds groter geworden. Hoe bepaal je als archief waar de behoefte van de gebruiker ligt en hoe pas je je organisatie hierop aan?

Wij staan stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en denken na over een toekomst waarin steeds minder mensen fysiek het archief bezoeken en juist steeds meer hun archiefonderzoek online (willen) doen.

Shanna Dijkstra en Nelleke van Zeeland zijn experts op het gebied van digitale dienstverlening. Ze werken bij het Stadsarchief Amsterdam.

> Shanna Dijkstra
> Nelleke van Zeeland
> Stadsarchief Amsterdam

Toegankelijk | Ons Archief

 

Onder leiding van gespreksleider
Ons Archief; wat heb je als archief niet in je vizier? Paneldiscussie met studenten Reinwardt Academie en UvA. Binnenkort meer informatie hierover.

Rondleiding 3

Karen Drost, museum manager
Rondleiding door nieuwe Media Experience, ingezoomd op Content-clearing/AVG

Rondleiding 4

Karen Drost, museum manager
Rondleiding door nieuwe Media Experience, ingezoomd op diversiteit en inclusie

 

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector.

 

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres