De Zaken

Tussen 2003 en 2007 verscheen er maandelijks in het Archievenblad een column onder de titel De Zaak. Het onderwerp was telkens een situatie uit de archiefpraktijk die hoofdbrekens opleverde en waarvoor de oplossing niet zo snel voor de hand lag. In De Zaak werd gekeken in hoeverre de beroepscode voor archivarissen richting gaf bij de behandeling van de kwestie.

De aanleiding voor deze serie columns was de uitkomst van een onderzoek uit 2002, waaruit bleek dat het met de bekendheid van de beroepscode droevig was gesteld. Want hoewel de code al sinds september 1996 internationaal was aanvaard door de Algemene Ledenvergadering van de Internationale Archiefraad en in 1998 officieel geadopteerd door de KVAN, leek de code een dode letter te blijven. Hier en daar werd het nut ervan zelfs betwijfeld – Nederland had toch zo’n goede archiefwet?

Om de bekendheid van de code te vergroten, koos de KVAN onder meer voor publiciteit in het Archievenblad. Er verschenen in totaal veertig afleveringen van De Zaak. En alle artikelen van de code kwamen daarin eens of meerdere malen aan de orde. De laatste Zaak (over…de Zaak) verscheen in 2008. Het aantal aangebrachte kwesties was toen opgedroogd. Ter inspiratie vind je de Zaken hieronder, al moet hierbij natuurlijk wel bedacht worden dat ze geschreven zijn in het eerste decennium van deze eeuw en daardoor in sommige gevallen gedateerd kunnen overkomen. Dat geldt met name voor de beschreven praktijksituaties, maar zeker niet voor de code. Daarin staan immers de onderliggende waarden van het archiefvak.

Yvonne Bos-Rops

De zaak

Over (royale) openbaarheid

Over (voor de derde maal) diefstal

Over ‘niet moeilijk doen’

Over antwoord geven op vragen

Over archief als bewijs

Over archivarissen en maatsch.

Over beschikbaar stellen en authenticiteit

Over bemoeizucht van de archivaris

Over bijblijven

Over cadeautjes

Over de kosten

Over de schijn van

Over de selectieve archivaris

Over de Zaak

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector. KVAN behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres