Disclaimer

Algemeen

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, hierna te noemen KVAN, verleent u hierbij toegang tot www.archiefdagen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door KVAN en derden zijn aangeleverd. KVAN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KVAN.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KVAN en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KVAN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Op maandag 8 en dinsdag 9 juni 2020 worden de Archiefdagen gehouden, ditmaal in De Prodentfabriek (Nieuwe Stad) in Amersfoort. De organisatie van de Archiefdagen is in handen van KVAN/BRAIN. Het thema dit jaar is FAIR. 

Contact

KVAN/BRAIN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres