De Ethische Code

Archieven zijn van vitaal belang “voor de ondersteuning van efficiënte, verantwoorde en transparante bedrijfsvoering, voor de bescherming van burgerrechten,, voor de vorming van individueel en collectief geheugen, voor het begrijpen van het verleden en voor het documenteren van het heden om toekomstig handelen te begeleiden”,  aldus de Universele Verklaring voor archieven (2010) van de International Council on Archives. En die archieven moeten, volgens die Verklaring, vanaf hun vorming zo beheerd worden dat zij hun waarde en betekenis behouden. Dat is de maatschappelijke opdracht aan de archivarissen:  degenen die belast zijn met werkzaamheden in het kader van toezicht op, behouden, bewerken, beheren en  beschikbaar stellen van archieven. De statuten van de KVAN trekken de kring nog ruimer door zich te richten op archiefprofessionals die werkzaam zijn of zijn geweest in een archiefinstelling of bij archiefvormers of als zzp-er of als medewerker van commerciële partijen binnen de archiefsector of een aan het archief gerelateerde opleiding volgen.

Al deze archiefprofessionals hanteren in hun werk – behalve wettelijke normen – gedragsregels die zijn vastgelegd in de internationaal geldende Beroepscode voor archivarissen. De code dient om deze regels bij nieuwe leden van de beroepsgroep te introduceren, ervaren archivarissen te herinneren aan hun professionele verantwoordelijkheden en bij het publiek vertrouwen te wekken in het archiefvak. Dat vertrouwen dient de archivaris aan te wenden in het algemeen belang. 

De Ethische Commissie

De Ethische Commissie adviseert het bestuur en leden van de KVAN over ethische dilemma’s en vraagstukken. Zij brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan het bestuur van de KVAN. Het advies is gebaseerd hetzij op eigen waarnemingen of onderzoek, hetzij op een bij de Commissie door een lid van de KVAN aangebrachte zaak. Voorts brengt de Commissie op verzoek van een lid van KVAN hem of haar individueel advies uit.
De werkwijze van de Commissie is geregeld in een apart reglement.
 

Yvonne Bos-Rops

Migiza Victoriashoop

Eric Ketelaar

De Archiefdagen zijn een initiatief van KVAN, dé beroepsorganisatie voor professionals en instellingen in de archiefsector. KVAN behartigt de belangen van het Nederlandse archiefwezen, stimuleert samenwerking in de sector en bevordert de deskundigheid van archiefprofessionals.

Contact

KVAN
Postbus 5135
1410 AC Naarden

Telefoon

E-mailadres