In de praktijk krijgt de archivaris te maken met de legitieme, maar soms tegenstrijdige rechten en belangen van werkgevers, bestuurders, eigenaars, personen die in de stukken worden genoemd en voormalige, huidige en toekomstige gebruikers. Hoe ga je daarmee om – dat is de (aan de eerste paragraaf van de Beroepscode voor archivarissen ontleende) kernvraag voor de Archiefdagen 2022. En hoe bewaak je de objectiviteit en de onpartijdigheid van de archivaris, als er druk wordt uitgeoefend – door wie of waar of wanneer dan ook – om gegevens te manipuleren met de bedoeling feiten te verbergen of te verdraaien? Dat kunnen lastige situaties zijn, waarin de archiefprofessional keuzes moet maken. De Archiefdagen 2022 zullen laten zien hoe de waarde van de archivaris voor de samenleving samenhangt met de waarden van het vak.