DE REE archiefsystemen ontzorgt

Met de totaaloplossing van DE REE archiefsystemen kunt u al uw archieven en collecties hiërarchisch beschrijven, beheren en ontsluiten.

Met MAIS-Flexis kunnen archieven en collecties in één systeem beschreven en beheerd worden met behoud van context en samenhang. Beschrijvingen kunnen aan elkaar worden gerelateerd en aan iedere beschrijving kan/kunnen digitale bestand(en), worden gekoppeld.

Voor elke stap in het archiefbeheerproces biedt MAIS-Flexis een eigen module. Zo zijn er modules voor beschrijven en applicatiebeheer, maar ook modules voor depotbeheer, de studiezaal, behoud, rapportages, data-uitwisseling, uitleenadministratie, enzovoort.

Om zo flexibel mogelijk te zijn, wordt gewerkt met modellen. Deze worden opgebouwd met behulp van archiefeenheidsoorten, hiermee wordt een passende beschrijving gemaakt voor elk brontype.

Vanuit MAIS-Flexis kunnen digitale archiefbescheiden, voor duurzame preservering, opgeslagen worden in MAIS-eDepot.

Voor het presenteren en ontsluiten van uw archieven en collecties leveren wij MAIS-(M)DWS. 
U kunt onderscheid maken tussen openbaar toegankelijke informatie en informatie waarvoor een bezoeker moet inloggen.

De bezoeker kan bladeren, zoeken en filteren in archievenoverzichten en collecties. Zoekresultaten worden gepresenteerd op uw eigen website en op www.archieven.nl.


MAIS-Flexis,
MAIS-(M)DWS en MAIS-eDepot voldoen aan de erkende normen voor kwaliteit en beveiliging.

Informeer vrijblijvend wat wij voor u kunnen doen via 050-3112600 of [email protected].