Op maandag 29 maart is er een ontmoetingssessie met Jantje Steenhuis, stadsarchivaris van Rotterdam. Het thema van deze editie van de Archiefdagen is: ‘Waarden van ons vak: de ethische code’.

Authenticiteit en integriteit zijn belangrijke waarden voor een archivaris. Bij een archiefstuk weten we precies wat we moeten doen, maar wat als het gaat om de ethische aspecten van onze professie? De beroepscode van archivarissen, in de jaren 90 van de vorige eeuw opgesteld door de International Council on Archives, voorziet ons van de nodige handvatten. Maar is die code in het huidige (digitale) tijdperk nog voldoende actueel? En doen we wel genoeg om de beroepscode levend te houden? Aan de hand van casussen gaat Jantje Steenhuis in onze studio in Naarden in gesprek met Eric Ketelaar, voormalig rijksarchivaris, en Yvonne Bos-Rops, historica en als archivaris verbonden aan de Rijksarchiefdienst. Maar dit drietal gaat natuurlijk het liefst in gesprek met de deelnemers van deze ontmoetingssessie, die voor iedereen in het vak van belang is. Aanmelden dus! 

Jantje Steenhuis

(foto Flore Zoé)

Eric Ketelaar

(foto privéarchief)

Yvonne Bos-Rops

(foto privéarchief)