Het aantal digitale aanvragen van archiefstukken groeit. De verwerking hiervan zorgt voor meer administratie bij de archiefdiensten. Om aan deze groeiende vraag naar digitale bestanden te voldoen worden archieven gedwongen een scanning on demand dienst in te richten. Als archief kun je vervolgens kiezen:

  • Of richt zelf een scanstraat in, laat de stukken door een
    scanoperator scannen en levert de digitale bestanden uit.
  • Of besteedt het scanproces bij een externe partner uit en
    ontvangt de digitale bestanden retour. Die lever je vervolgens uit.

2dA en Repromat (beide bedrijven zijn al meer dan een decennia actief in deze markt.

2dA als ICT­ en ­scanbedrijf; Repromat als importeur van I2S, wereldmarktleider op het gebied van boekscansystemen) zagen deze ontwikkeling aankomen en hebben de handen ineengeslagen. Zij hebben een totaaloplossing in de markt gezet, waarbij de archivaris nog wel zelf het boek of het te scannen stuk uit het archief moet zoeken en moet scannen, maar waarbij na het scanproces de aanvraag volledig geautomatiseerd wordt verwerkt door intelligente software, ook wel een robot, die gekoppeld is aan de scanners.  Deze unieke oplossing zorgt ervoor dat informatieprofessionals deze administratie naast zich neer kunnen leggen en zich weer kunnen richten op hun kerntaken.